Bestellijst

Geen bestellingen

Modules

"Sommige deuren gaan alleen via de binnenkant open....  is een sleutel voor die deur"

Onze adem leent zich ervoor om ogenschijnlijk eenvoudig de weg naar binnen te openen. Dit fenomeen vormt daarom ook binnen talloze stromingen zoals Transformational Breathing, Prana Yoga, Breathwork, Rebirthing etc. de rode draad. Allen gaan uit van bewustverbonden ademen gedurende een bepaalde tijd, waardoor er fysiologisch en emotioneel, een beweging volgt.

Het dieper ademen brengt ons bij diepere lagen in onszelf. Specifiek naar de in allerlei lichaamsweefsel opgeslagen onverwerkte emoties. Soms betreffen dit lagen van oude angsten of trauma's, andermaal verdriet, boosheid of juist verlichting en diepe vreugde.

Dit belangrijke gereedschap ligt, na het aanleren van de basisregels, in je eigen hand. Het geeft je toegang tot een dagdagelijks ritueel wat je zonder begeleiding uit kunt voeren. Zelfs met 5 min. per dag is het effect groot en groots. 

Oftewel na de workshop voel je je licht en krijg je veel lucht....letterlijk en figuurlijk!

Lees meer