Bestellijst

Geen bestellingen

Familieopstellingen

In een familieopstelling wordt de verborgen dynamiek zichtbaar, die werkzaam is in familiesystemen en werkrelaties. Een systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt dat niemand vergeten of buitengesloten wordt.

Er is een natuurlijke hiërarchie, waarbij de juiste respectvolle invulling van elke plaats van wezenlijk belang is. Het niet respecteren of zelfs het buitensluiten van een familielid verstoort het evenwicht. Zo ontstaan verstrikkingen die op zielsniveau diepgaande werking hebben op het leven van de familieleden en hun volgende generaties. Er kunnen daardoor zeer opvallende herhalingen optreden door de generaties heen.

De “familieconstellatie” is een methode, die ontwikkeld is door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Een constellatie is een ruimtelijke dynamische uitbeelding van het systeem. Met behulp van groepsleden die als plaatsvervangers van familieleden fungeren, krijgen we inzicht in de verborgen dynamieken. Aan de opgestelde vervangers openbaren zich dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familieleden.

Het openleggen van de disbalans in het familiesysteem en het zoveel mogelijk herstellen van de onderlinge verhoudingen in de constellatie geven een nieuwe impuls aan het doorbreken van patronen in het heden. Systeeminterventies zijn indrukwekkende ervaringen met een doorwerkend helend effect voor zowel het individu als het systeem.
Wij werken in de workshop met deze familieopstellingen en hanteren daarbij haptonomische principes, zodat het accent zal liggen op de beleving. Voor een aantal deelnemers is er de mogelijkheid een eigen constellatie te maken. Zowel het opstellen van de eigen familie, als het vervangen van een familielid van iemand anders is een diepgaande ervaring.

Pagina's

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op deze website in te vullen en te verzenden. Je ontvangt altijd een bevestiging wanneer we je gegevens toegevoegd hebben aan de deelnemerslijst van de betreffende dag.

Bij de prijsbepaling is rekening gehouden met de evt. parkeerkosten van de deelnemers.