Bestellijst

Geen bestellingen

Mediation

Waar mensen samen leven en samen werken ontstaan conflicten. Hoe lastig dat soms ook is, conflicten hebben vaak een goede uitkomst. Juist door van mening te verschillen, kom je samen tot andere, vaak betere oplossingen of innovaties. De kunst is om conflicten niet te laten ontaarden in langslepende ruzies. 

Mediator

Een conflict wordt bedreigend als de betrokken personen dusdanig boos of geraakt zijn, dat een normale discussie of een verhelderend gesprek niet meer mogelijk is. Parre-Deden kan op dat moment de rol van mediator op zich nemen. We geven alle betrokkenen de ruimte om hun stem gelijkwaardig te laten horen en proberen mensen bij elkaar te brengen om samen tot oplossingen te komen. Dat kan bijvoorbeeld door persoonlijke coaching of organisatieopstellingen.

 

Beter voorkomen

Vanzelfsprekend is het beter om dergelijke situaties te voorkomen. We trainen dan ook individuen en teams op het gebied van conflicthantering. Zelfreflectie, empatisch vermogen, analytisch inzicht, assertiviteit en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ook daarbij maken we gebruik van methoden als coaching, systeemopstellingen of haptonomie.

 

Informatie

Goede conflicthantering kan leiden tot succesvollere teams of meer innovaties. Hoe dat werkt lichten we graag persoonlijk aan je toe. Voor een afspraak voor meer informatie kun je een mail sturen naar: info@parre-deden.nl