Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenregeling

Parre & Deden Consultancy behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Wij staan voor kwaliteit en streven er voortdurend naar om klachten te voorkomen.
Een klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Een klacht kunt u indienen door een mail te sturen naar info@parre-deden.nl 

Na ontvangst van de klacht deelt "Parre & Deden Consultancy" binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.

Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Parre & Deden Consultancy een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht. Indien hier meer tijd voor nodig is, wordt de indiener hiervan op de hoogte gebracht en zal er een toelichting gegeven worden betreffende de reden van het uitstel.

Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht. 

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de indiener opgelost wordt kunt u zich richten tot John van der Zeeuw (Office manager bij Villa Klein Heumen). Hij zal dan optreden als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Parre & Deden Consultancy. John van der Zeeuw is (tijdens kantooruren) te bereiken op telefoonnummer 06-44982735

Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van een jaar bewaard.